La Fornal d’Espectacles

Diari Balears: La Fornal d’Espectacles celebra el 20è aniversari de la seva fundació