L’home del vol vertical. De Joan Gomila. Direcció Frederic Roda. La Fornal d’espectacles