La Fornal d’Espectacles

CENT PER CENT: “Ens ha deixat l’actor Joan Aguiló”