La Fornal d’Espectacles

CENT PER CENT: «Ens ha deixat l’actor Joan Aguiló»